amdanom ni
Picture of tree leaves, frog and kayaks on reservoir.

Croeso i Ganolfan Awyr Agored Daerwynno

Croeso ichi bori’r wefan a chysylltu â ni trwy
anfon neges ebost,

daerwynno@btinternet.com
neu ffonio 01443 790768

Mae’r wefan yma’n cynnwys gwybodaeth ynglyn â Chanolfan Awyr Agored Daerwynno a’r ardal o’i chwmpas. Hen ffermdy deulawr wedi’i godi o garreg ydy Canolfan Daerwynno. Mae’r ganolfan yng Nghoedwig Gwynno Sant ger Ynys-y-bwl, Rhondda Cynon Taf, yn y De.

Rydyn ni’n cynnig llawer o weithgareddau awyr agored a chyrsiau addysgiadol ar hyd y flwyddyn gan gynnwys cyrsiau cyfeiriadu, canwio, meithrin medrau gweithio’n rhan o garfan ac astudio bywyd gwyllt a’r amgylchedd.

Mae’r goedwig sy’n amgylchynu’r ganolfan yn fan delfrydol ar gyfer y gweithgareddau yma ac mae cronfa ddwr brydferth Cwm Clydach nepell i ffwrdd hefyd.

Grwp Gweithgareddau Awyr Agored Cwm Clydach (elusen gofrestredig) sy’n cynnal Canolfan Awyr Agored Daerwynno. Mae’r grwp yn cyflogi un weithiwr rhan amser ac mae carfan o wirfoddolwyr brwd yn gweithio gyda nhw i reoli’r ganolfan a chynnal y gweithgareddau i gyd.


Picture of young climber and the Centre's house.
  Loops and links logo. Click here to discover more about these trails.  

Dyluniwyd y wefan gan Sara Melvin ar gyfer Neil Angove limited | www.neilangove.ltd.uk
© Grwp Gweithgareddau Awyr Agored Cwm Clydach 2006