amdanom ni gwethgareddau

Oriel

Croeso ichi bori’r wefan a chysylltu â ni trwy
anfon neges ebost,

daerwynno@btinternet.com
neu ffonio 01443 790768

Hen, hen hanes

Fferm fynydd nodweddiadol a gafodd ei chodi lawer o flynyddoedd yn ôl ydy Canolfan Daerwynno. Roedd pobl yn byw yno tan y 1950au. Ar ôl i’r bobl adael, cafodd y rhan fwyaf o’r adeiladau eu dymchwel heblaw am y ty.

Picture of Daerwynno's derelict house before renovation
 

Dyluniwyd y wefan gan Sara Melvin ar gyfer Neil Angove limited | www.neilangove.ltd.uk
© Grwp Gweithgareddau Awyr Agored Cwm Clydach 2006