amdanom ni gweithgareddau

Cysylltwch â
Chanolfan Awyr Agored Daerwynno

Holwch am ragor. Croeso ichi gysylltu â ni trwy
anfon neges ebost,

daerwynno@btinternet.com
neu ffonio 01443 790768

Mae Canolfan Awyr Agored Daerwynno ar agor yn ôl y galw ac ar hyd y flwyddyn. Chi sy’n penderfynu hyd eich ymweliad - boed hynny’n ddiwrnod, penwythnos neu wythnos - ac os byddwch chi eisiau gweithgareddau sy wedi’u trefnu ymlaen llaw.

Gwirfoddolwyr sy’n cynnal y ganolfan felly does dim modd inni warantu byddwch chi’n cael gwneud eich dewis weithgareddau ond dydyn ni ddim yn siomi pobl yn aml.

I gael rhagor o fanylion, cysylltwch â ni. Rown ni wybod ichi ynglyn â phryd mae’n cyfleuster ar gael a thrafod eich anghenion chi dros y ffôn neu drwy ebost.

Mae pecyn gwybodaeth ar gael hefyd. Byddwn ni’n anfon y pecyn atoch chi drwy’r post. Anfonwch neges ebost aton ni i roi eich cais am becyn (gweler isod). Cofiwch gynnwys eich cyfeiriad.

Cliciwch yma i anfon neges ebost am becyn gwybodaeth.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at glywed oddi wrthoch chi...

Picture of Daerwynno's house.

Dyluniwyd y wefan gan Sara Melvin ar gyfer Neil Angove limited | www.neilangove.ltd.uk
© Grwp Gweithgareddau Awyr Agored Cwm Clydach 2006