amdanom ni gweithgareddau

Cysylltwch â
Chanolfan Awyr Agored Daerwynno

Holwch rhagor. Croeso ichi gysylltu â ni trwy
anfon neges ebost, daerwynno@btinternet.com
neu ffonio 01443 790768

~

Cyfarwyddiadau

O Bontypridd

Dilynwch yr arwyddion i ddod o hyd i ffordd B4273 i Ynys-y-bwl. (Mae Ynys-y-bwl tua 3 milltir i’r gogledd o Bontypridd). Ewch trwy bentref Ynys-y-bwl ac i gefngwlad. Ar ôl milltir arall, trowch i’r chwith wrth yr arwydd i Lynrhedynog.

Ewch ymlaen ar yr heol yma am filltir arall hyd nes ichi gyrraedd tafarn ‘Brynffynnon’ (ar y chwith) ac Eglwys Llanwynno (ar y dde). Trowch i’r dde, heibio i’r eglwys ac ymlaen am 200 metr nes ichi gyrraedd mynedfa Canolfan Daerwynno ar y dde (bydd bar ar draws y fynedfa).

Ar ôl ichi fynd trwy’r mynediad, ewch ar hyd y llwybr yn y goedwig am 300 o fetrau. Yna trowch i’r dde a mynd i lawr y bryn i Ganolfan Gweithgareddau Awyr Agored Daerwynno.

Cliciwch yma i weld map.

Rydyn ni’n edrych ymlaen at gwrdd â chi...

Dyluniwyd y wefan gan Sara Melvin ar gyfer Neil Angove limited | www.neilangove.ltd.uk
© Grwp Gweithgareddau Awyr Agored Cwm Clydach 2006