amdanom ni Activiteis. Find out Daerwynno Outdoor Centre's activities, via the links on this page

Gweithgareddau

Croeso ichi bori’r wefan a chysylltu â ni trwy
anfon neges ebost,

daerwynno@btinternet.com
neu ffonio 01443 790768

Mae’r ganolfan yn gallu cynnig amrywiaeth o gyfleoedd addysg awyr agored. Rydyn ni’n teilwra’n rhaglen i ddiwallu’ch anghenion chi. Rydyn ni’n cynnig gweithgareddau ‘antur’ megis dringo, canwio neu gyfeiriadu neu rydyn ni’n cynnig gweithgareddau meithrin medrau gweithio’n rhan o garfan. Mae beicio mynydd ar gael hefyd i grwpiau sy eisiau gwneud gweithgareddau beicio. Byddwn ni’n cynnig pecynnau addysgiadol hefyd-megis astudiaethau ynglyn â’r amgylchedd ar gyfer grwpiau o blant iau. Mae’r rhan fwyaf o grwpiau sy’n dod i’r ganolfan yn trefnu i wneud dipyn o bopeth ond bydd eich amserlen yn dibynnu ar y tywydd, y staff fydd ar gael a’ch dewisiadau chi.

Rydyn ni wedi cynnal asesiad o risg o weithgareddau’r ganolfan i gyd ac mae cymhareb disgybl – hyfforddwr dda gyda ni, yn arbennig ar gyfer dringo a chanwio. Mae cymwysterau sy’n cael eu cydnabod ar hyd a lled y deyrnas mewn mynydda, dringo, canwio a beicio oddi ar y ffordd gyda rhai o’n staff. Mae tystysgrif cymorth cyntaf gyda’r rhan fwyaf o’n staff ac mae gan pob un sy’n gweithio gyda phlant ac oedolion agored i niwed dystysgrif arbennig Swyddfa Cofnodion Troseddol. Rydyn ni’n defnyddio radio dwyffordd i gyfathrebu yn y goedwig.

Picture of sel-built raft on reservoir.

Cliciwch yma i fynd i frig y dudalen

Dyluniwyd y wefan gan Sara Melvin ar gyfer Neil Angove limited | www.neilangove.ltd.uk
© Grwp Gweithgareddau Awyr Agored Cwm Clydach 2006