amdanom ni gweithgareddau-hafan

Gweithgareddau

Croeso ichi bori’r wefan a chysylltu â ni trwy
anfon neges ebost, daerwynno@btinternet.com
neu ffonio 01443 790768

Adeiladu tîm

Mae pob un o’n gweithgareddau adeiladu tîm wedi’u paratoi i annog gweithio’n rhan o garfan a meithrin hyder. Mae Canolfan Awyr Agored Daerwynno yn cyflwyno problem ymarferol i’r grwp a rhaid i’r grwp ei datrys gyda’i gilydd yn y ffordd fwyaf priodol. Does dim ffordd ‘gywir’ neu ‘anghywir’ i ddatrys y broblem. Yn hytrach, cryfderau, gwendidau a chydberthynas y grwp sy’n llywio’r broses.

Mae’r gweithgaredd yma’n addas ar gyfer pobl o bob oed a gallu. Mae angen bod yn graff, gweithio’n drefnus, cadw’ch cydbwysedd a meddu ar fedrau cyffredinol, medrau cyfathrebu a bôn braich i gyrraedd y nod. Mae’r heriau’n defnyddio offer syml ac yn cael eu cynnal ar dir y ganolfan neu yn y goedwig.

Picture of team builders on a tripod.

Cliciwch yma i fynd i frig y dudalen

Dyluniwyd y wefan gan Sara Melvin ar gyfer Neil Angove limited | www.neilangove.ltd.uk
© Grwp Gweithgareddau Awyr Agored Cwm Clydach 2006