amdanom ni gweithgareddau-hafan

Gweithgareddau

Croeso ichi bori’r wefan a chysylltu â ni trwy
anfon neges ebost,

daerwynno@btinternet.com
neu ffonio 01443 790768

Cyfeiriadu

Rydyn ni wedi sefydlu cwrs cyfeiriadu yn y goedwig i roi prawf ar eich medrau cyfeiriadu. Mae’r cwrs o fewn cilometr i’r ganolfan ac yn cymryd tua awr i’w wneud. Mae’n addas ar gyfer oedolion a phlant.

Bydd pawb sy’n cymryd rhan yn cael map a gwybodaeth sylfaenol ynglyn â darllen map a materion diogelwch yn y goedwig. Yna, bydd y cylch yn cael mynd i’r goedwig i ddod o hyd i’r cliwiau. Bydd aelodau o’n staff yn gwmni i’r grwpiau ond cyngor yn unig maen nhw’n ei roi – fyddan nhw ddim yn dangos y ffordd ichi!

Mae’n radio dwy ffordd ni’n arbennig o ddefnyddiol ar gyfer gweithgareddau cyfeiriadu, yn arbennig os ydyn ni eisiau rhoi cyfarwyddydd i’r ganolfan i roi’r tegell i ferwi!

Picture of two girls orienteering.

Cliciwch yma i fynd i frig y dudalen

Dyluniwyd y wefan gan Sara Melvin ar gyfer Neil Angove limited | www.neilangove.ltd.uk
© Grwp Gweithgareddau Awyr Agored Cwm Clydach 2006