amdanom ni gweithgareddau-hafan

Gweithgareddau

Croeso ichi bori’r wefan a chysylltu â ni trwy
anfon neges ebost,

daerwynno@btinternet.com
neu ffonio 01443 790768

Caiacio ac adeiladu rafftMae gan Ganolfan Gweithgareddau Awyr Agored Daerwynno caiaciau a’r offer diogelwch anghenrheidiol. Yn ogystal â hynny, mae’r ganolfan yn cynnig gweithgaredd gweithio rafft lle gallwch gael cyfleoedd i adeiladu rafft i’w hwylio.

Mae bod yn ddiogel yn y dwr yn flaenoriaeth ac mae cymhareb disgybl-hyfforddwr dda gyda ni. Mae gyda’n hyfforddwyr sy’n gweithio yn y dwr ac ar y lan gymwysterau sy’n cael eu cydnabod ar hyd a lled y deyrnas. Bydd y rhan fwyaf o weithgareddau yn y dwr yn cael eu cynnal yn ystod yr haf gan ei bod hi’n oer yn ystod gweddill y flwyddyn ond mae croeso i grwpiau o oedolion fentro i’r dwr ar hyd y flwyddyn os dyna’u dymuniad.

 

Cliciwch yma i fynd i frig y dudalen

Dyluniwyd y wefan gan Sara Melvin ar gyfer Neil Angove limited | www.neilangove.ltd.uk
© Grwp Gweithgareddau Awyr Agored Cwm Clydach 2006