amdanom ni gweithgareddau-hafan

Gweithgareddau

Croeso ichi bori’r wefan a chysylltu â ni trwy
anfon neges ebost,

daerwynno@btinternet.com
neu ffonio 01443 790768

Astudiaethau’r amgylchedd

Mae amgylchedd naturiol Daerwynno’n fangre perffaith ar gyfer dod o hyd i amrywiaeth helaeth o anifeiliaid a bywyd gwyllt. Mae’r gweithgareddau rydyn ni’n eu cynnal yn gyfle i blant i fanteisio ar gyfleoedd addysgiadol gwerthfawr mewn awyrgylch hwyl a sbri.

Mae ein pyllau dwr, tir corsiog, coed, perthi a chreigiau’n gartref i amrywiaeth helaeth o anifeiliaid, pryfed a phry cop corynnod. Cewch chi ddal y rhain, pennu beth ydyn nhw ac yna’u dychwelyd nhw i’w hamgylchedd naturiol.

Archwilio Pyllau Dwr

Mae dwy ffynnon naturiol yn llifo i’n pwll dwr sy’n hafan i fywyd gwyllt. Mae’r pwll dwr yn edrych yn llonydd ar yr olwg gyntaf ond o dan yr wyneb mae amgylchedd cyffrous sy’n cynnwys amrywiaeth enfawr o rywogaethau.

Helfa Anifeiliaid Bach

Croeso ichi archwilio’n tir am chwilod, pry corynnod, brogaod, madfallod a llawer o anifeiliaid eraill. Mae pob coeden, boncyff, perth a chraig yn gartref i lu o anifeiliaid.

Adnabod Coed

Dewch am dro bach i’r goedwig a cheisio adnabod amrywiaeth o goed trwy fwrw golwg dros eu dail, boncyff, brigau a siâp cyffredinol.

Ymlith gweithgareddau eraill ynglyn â’r amgylchedd mae gwneud blychau a chynhwyswyr bwydo ar gyfer adar a diogelu bywyd gwyllt y cylch trwy godi sbwriel mae pobl wedi’i daflu yn y goedwig a’i chyffiniau.

Picture of a frog being held in hands.

Dyluniwyd y wefan gan Sara Melvin ar gyfer Neil Angove limited | www.neilangove.ltd.uk
© Grwp Gweithgareddau Awyr Agored Cwm Clydach 2006