Find out about Daerwynno Outdoor Centre

Amdanom ni

Croeso ichi bori’r wefan a chysylltu â ni trwy
anfon neges ebost,

daerwynno@btinternet.com
neu ffonio 01443 790768

Mae i Ganolfan Daerwynno hanner erw o dir ac mae coedwig Gwynno Sant yn gartref godidog iddi. Mae’r mynediad i’r ganolfan ar yr heol rhwng Ynys-y-bwl a Glynrhedynog nepell o Eglwys Gwynno Sant. Mae’r tir ar bridles inni gan y Comisiwn Coedwigaeth.

Mae Grwp Gweithgareddau Awyr Agored Cwm Clydach wedi bod yn gweithio yng Nghanolfan Daerwynno ers 1996. Llwyddodd y cylch o wirfoddolwyr i adnewyddu adfeilion yr hen ffermdy ar ôl cael prydles gan y Comisiwn Coedwigaeth. Sylfaenol ydy safon y cyfleusterau.

Gwirfoddolwyr a chanddyn nhw gymwysterau sy’n cael eu cydnabod drwy’r deyrnas i gyd sy wedi bod yn cynnal y gweithgareddau awyr agored ar gyfer amrywiaeth eang o bobl. Roedd gwirfoddolwyr eraill yn rhoi cymorth i’r hyfforddwyr yma ac roedden nhw hefyd yn gweithio tuag at ennill y medrau a’r cymwysterau angenrheidiol. Llwyddon nhw i ennill y rhain ac aeth y grwp o nerth i nerth. Mae rhagor o wirfoddolwyr wedi ymuno â’r grwp dros y blynyddoedd.

Mae’r galw am ddefnyddio’r ganolfan a’r gweithgareddau sy wedi’u trefnu wedi cynyddu. Archebodd dros 50 o gylchoedd / unigolion le yn y ganolfan yn 2005. Roedd y rhain yn amrywio o sesiynau gyda’r hwyr i wythnosau preswyl.

Mae cost archebu lle ar gyfer gweithgareddau, ffioedd aelodaeth, achlysuron codi arian a rhoddion yn talu am gostau rhedeg y ganolfan o ddydd i ddydd. Ein nod ydy cadw’n prisiau yn isel gan ein bod ni’n awyddus i ddarparu cyfleusterau ar gyfer cylchoedd cymuned.

Picture of Daerwynno, the house and waterfall.

Dyluniwyd y wefan gan Sara Melvin ar gyfer Neil Angove limited | www.neilangove.ltd.uk
© Grwp Gweithgareddau Awyr Agored Cwm Clydach 2006