amdanom ni, hafan

Amdanom ni

Croeso ichi bori’r wefan a chysylltu â ni trwy
anfon neges ebost,

daerwynno@btinternet.com
neu ffonio 01443 790768

Y staff

Mae carfan frwd o wirfoddolwyr ynghyd â dau o weithwyr rhan-amser yn rheoli’r ganolfan o ddydd i ddydd. Maen nhw’n arwain gweithgareddau, yn mynychu cyfarfodydd pwyllgor bob mis, yn cynorthwyo i gynnal a chadw’r ganolfan a’r tir o’i chwmpas ac yn cynnal arddangosfeydd mewn canolfannau lleol.

Mae gwirfoddolwyr Daerwynno yn hanu o wahanol gefndiroedd. Mae llawer ohonyn nhw’n athrawon ysgol a chanddyn nhw brofiad o weithio gyda phobl ifainc. Mae gyda phob un ohonyn nhw ddiddordeb mewn gweithgareddau awyr agored ac yn ymroí’n frwd i’r maes. Yn ogystal â hynny, mae rhai o’n staff wedi ennill cymwysterau mynydda, canwio a beicio mynydd sy’n cael eu cydnabod ar hyd a lled y deyrnas. Mae meithrin arweinwyr ifainc wedi bod yn nod i’r ganolfan erioed ac mae dau o bobl ifainc wedi ennill gwobrau hyfforddi medrau caiac lefel 1.

Gan ein bod ni’n gweithio gyda phobl ifainc yn yr awyr agored yn rheolaidd mae tystysgrifau arbennig Swyddfa Cofnodion Troseddol gyda’n gweithwyr ynghyd â thystysgrifau cymorth cyntaf.

Trwy ymdrechion parhaol ein gwirfoddolwyr, mae'r ganolfan wedi mwynhau flynyddoedd o lwyddiant.

Picture of staff group and new minibus.

Picture of staff: campcraft, mini wildlife, rope climbing, climbing boulder.

Dyluniwyd y wefan gan Sara Melvin ar gyfer Neil Angove limited | www.neilangove.ltd.uk
© Grwp Gweithgareddau Awyr Agored Cwm Clydach 2006