amdanom ni, hafan

Amdanom ni

Croeso ichi bori’r wefan a chysylltu â ni trwy
anfon neges ebost,

daerwynno@btinternet.com
neu ffonio 01443 790768

Ein partneriaid

Mae’r grwp yn aelod o Bartneriaeth Adfywio Cymuned Ynys-y-bwl ac wedi bod yn rhan o gynllun i adfywio’r ardal. Mae’n partneriaid wedi cydnabod y gwaith da mae’n gwirfoddolwyr yn ei wneud i gynnal gweithgareddau awyr agored tra mae’n nhw’n cynorthwyo i adfywio’r ardal.

Rydyn ni’n cydweithio’n agos ag Ymddiriedolaeth Groundwork Merthyr a Rhondda Cynon Taf. Rydyn ni wedi paratoi taflenni sy’n nodi llwybrau trwy goedwig Gwynno Sant, y llwybrau troed rydyn ni wedi’u gwella a phontydd sy wedi’u codi yn yr ardal.

Diolch i gymhorthdal gan Gynllun Cyd Coed llwyddon ni i godi’r graig ddringo yn 2003 ac yn fuan ar ôl hynny rhoddodd Ymddiriedolaeth Adfywio’r Maes Glo gymhorthdal inni ar gyfer ariannu swyddog gweithgareddau awyr agored rhan amser a bws mini. Cysyllton ni â phartneriaeth Amgylchedd Cymru yn 2005 a chael cymhorthdal gan Lywodraeth y Cynulliad i ariannu swydd gweithiwr rhan-amser i hyrwyddo addysg materion yr amgylchedd.

Rydyn ni’n parhau i gael cymorth Cyngor Rhondda Cynon Taf a newydd gael cymhorthdal ganddyn nhw ar gyfer deunydd hyrwyddo.

picture of the Clydach reservoir.

Ynysybwl Regeneration logo. Click to access their website.
Groundwork Merthyr and Rhondda Cynon Taf logo. Click to access their website.
Coalfields Trust logo. Click to access their website.
Environment Wales logo. Click to access their website.
Cydcoed logo. Click to access their web-site.
Forestry Commission Wales logo. Click to access their website.
Keep Wales Tidy logo. Click to access their website.
Rhondda Cynon Taf logo. Click to access their website.
RCT European logo. Click to access their website.
UWIC logo. Click to access their website.
Interlink logo. Click to access their website.
Welsh Water logo. Click to access their website.
Sportlot logo. Click to access their website.
ebp logo. Click to access their website.

Cliciwch yma i fynd i frig y dudalen

Dyluniwyd y wefan gan Sara Melvin ar gyfer Neil Angove limited | www.neilangove.ltd.uk
© Grwp Gweithgareddau Awyr Agored Cwm Clydach 2006