amdanom ni, hafan

Amdanom ni

Croeso ichi bori’r wefan a chysylltu â ni trwy
anfon neges ebost,

daerwynno@btinternet.com
neu ffonio 01443 790768

Ein hanes

Fferm fynydd nodweddiadol a gafodd ei chodi lawer o flynyddoedd yn ôl ydy Canolfan Daerwynno. Roedd pobl yn byw yno tan yr 1950au. Ar ôl i’r bobl adael, cafodd y rhan fwyaf o’r adeiladau eu dymchwel heblaw am y 2 adeilad sy gyda ni heddiw. Ynghyd â’r bloc ty bach a gafodd ei adeiladu yn y 70au, dyma ydy’n canolfan breswyl.

Dechreuon ni adnewyddu’r adfeilion yn 1995 pan ddaeth Grwp Gweithgareddau Awyr Agored Cwm Clydach i weithio yma. Agoron ni’r ganolfan fis Gorffennaf 1997 ar ôl dwy flynedd o waith caled. Ers i’r ganolfan agor, rydyn ni wedi gweld nifer yr ymwelwyr yn cynyddu ynghyd â’r amrywiaeth o weithgareddau sy ar gael. Cafodd y ganolfan gymhorthdal sylweddol yn 2003 ar gyfer codi craig ddringo a gwella llwybrau a thraciau yn y goedwig gyfagos.

Roedd nifer yr ymwelwyr a oedd yn dod i’r ganolfan erbyn 2004 yn golygu bod llawer gormod o waith i’r gwirfoddolwyr yn unig, felly penderfynodd y grwp gyflogi gweithwyr rhan-amser yn y ganolfan. Cymorthdaliadau sy’n talu cyflog y rhain.

Mae modd i’r ganolfan gynnig amrywiaeth o gyfleoedd addysg awyr agored i bawb trwy gydol y flwyddyn erbyn hyn.

Picture of old house, climbing boulder and foxglove.

Dyluniwyd y wefan gan Sara Melvin ar gyfer Neil Angove limited | www.neilangove.ltd.uk
© Grwp Gweithgareddau Awyr Agored Cwm Clydach 2006