amdanom ni, hafan

Amdanom ni

Croeso ichi bori’r wefan a chysylltu â ni trwy
anfon neges ebost,

daerwynno@btinternet.com
neu ffonio 01443 790768

Cyfleusterau

Mae Canolfan Awyr Agored Daerwynno’n cynnig llety preswyl sylfaenol. Rydyn ni’n ehangu’r ddarpariaeth i ddiwallu amrywiol anghenion pobl abl a phobl anabl sy eisiau bod ynglyn â gweithgareddau hamdden awyr agored.

Y tu mewn i’r prif adeilad mae ystafell fawr ar y llawr gwaelod sy’n addas ar gyfer coginio a bwyta. Mae cegin gyda ni hefyd sy’n cynnwys cyllell a ffyrc, llestri a’r offer coginio angenrheidiol ar gyfer gwyliau hunan arlwyo. Mae ffwrn Rayburn sy’n llosgi coed ar gyfer coginio a gwresogi’r adeilad. Mae cwtsh ar gyfer storio coed (coed tân – firewood) wrth ochr yr adeilad. Yn ogystal â hynny, mae ffwrn nwy tebyg i’r rhai sy’n cael eu defnyddio mewn carafán. Meinciau sy yn yr ystafell yma ac mae’n addas ar gyfer gwersi, gweithgareddau neu gymdeithasu. Mae ffynnon naturiol yn darparu dwr oer ac mae’r goleuadau trydan yn cael eu cynnal gan dyrbin gwynt bach a phaneli solar sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd.

Ar y lloft, mae gwelyau bync ar gyfer 20 o bobl. Mae matiau ar gael ond rhaid ichi ddod â sach gysgu. Os hoffech chi dipyn o awyr iach, mae cae gwersylla gyda ni â lle i tua 12 o bebyll i 2 o bobl yr un. Mae’r cae gwersylla’n boblogaidd yn ystod yr haf. Rhaid ichi ddod â’ch pabell eich hun.

Mae’r ganolfan wedi codi craig-ddringo awyr agored gyntaf yr ardal ac mae dringo talcen y ty yn weithgaredd poblogaidd hefyd. Mae pwll bywyd gwyllt bach ar ein tir sy’n arbennig o addas ar gyfer grwpiau iau. Yn ogystal, nawr mae gennyn ni pwll sy'n fwy mewn maint sy'n cael ei ddefnyddio am lawer o wahanol gweithgareddau.

Picture of frosty trees, campsite, pond and snowy house.

Dyluniwyd y wefan gan Sara Melvin ar gyfer Neil Angove limited | www.neilangove.ltd.uk
© Grwp Gweithgareddau Awyr Agored Cwm Clydach 2006